Hei og velkommen til

Væres Venner Felleshage

Vi er en felleshage på Være som er underlagt Presthus frivilligsentral og har til hensikt å tilby økologisk dyrkingsareal, sosiale møter og naturlæring i den østlige delen av Trondheim kommune! Kvann.no har også to hager her under utvikling.

Våren 2017 inngikk Ranheim Frivilligsentral en kontrakt om leie av 5 mål jordbruksareal for økologisk dyrking i et enormt vakkert landskap på Vestre Være, Nedre. Vi ønsker at beboere på Ranheim og omegn skal få en mulighet til å bruke stedet til parselldyrking og som et sosialt møtested. Det skal bl.a. bli en dam, og vi samarbeide tett med en lokalgruppe fra foreningen KVANN det blir også en oldemorshage, paviljong for matlaging, tilvirkning av egne produkter.

Våre prosjekter

Oldemorshage

I nederste hjørnet av felleshagen har vi etablert Oldemorshagen. Denne hagen ble til for å vise fram gamle hageplanter og ta vare på vår grønne kulturarv.

KVANN og Schübelers Hager

Foreningen KVANN (Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge) jobber både med bevaring av gamle norske nytteplanter og for større mangfold av matplanter i Norge i et matvareberedskaps perspektiv.

Verdenshagen

Verdenshagen har over 80 flerårige matplanter fra hele verden, en samling av over 100 forskjellige frukt, bær og nøttetrær og en demonstrasjons hage for
grønnsaker som kan dyrkes i Trøndelag.

Kultur og Natur

Vi ønsker å være en naturlig arena for utendørs kunst og andre kulturelle prosjekt. Hagen er så en viktig plass for formidling av kultur så vel som natur. Det finnes mange muligheter å holde workshops, eller bare utvikle egne hobbyer. Vi tilrettelegger for biologisk mangfold, som vil være til nytte for oss som dyrker, men som også vil være en grønn korridor, i en tid der urbanisering er i fokus. Økologisk og permakultur inspirert.

Biologisk mangfold og bærekraft

Alle deler av felleshagen er designet for å fremme biologisk mangfold. Vi har tilrettelagt for insekter, fugler og andre små dyr. Vi registrerer det vi finner av artsmangfold i artsobservasjoner.no og på den måten følger med på utviklingen med tid.

No comments.