Hei og velkommen til

Væres Venner Felleshage

Vi er en felleshage på Være som er underlagt Presthus frivilligsentral og har til hensikt å tilby økologisk dyrkingsareal, sosiale møter og naturlæring i den østlige delen av Trondheim kommune!

Vi leier 5 mål jordbruksareal for økologisk dyrking i et enormt vakkert landskap på Vestre Være, Nedre. Her ønsker vi at beboere på Ranheim og omegn skal ha en mulighet til å bruke stedet til parselldyrking og som et sosialt møtested.

Parselldyrking

De siste årene har vi fått mange nye medlemmer som ønsker å dyrke økologiske grønnsaker, bær og blomster. 972 kvm er gjort om til 29 parseller, i tillegg har vi delt ut 30 pallekarmer. Og vi har plass til flere.

I tillegg til parseller har vi etablert en verdenshage og oldemorshage. Kvann.no har også to hager her under utvikling.

Vi har også planer om bl.a. en dam, en paviljong for matlaging, og produksjon av egne produkter.

Les mer om

Oldemorshage

I nederste hjørnet av felleshagen har vi etablert Oldemorshagen. Denne hagen ble til for å vise fram gamle hageplanter og ta vare på vår grønne kulturarv.

KVANN og Schübelers Hager

Foreningen KVANN (Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge) jobber både med bevaring av gamle norske nytteplanter og for større mangfold av matplanter i Norge i et matvareberedskaps perspektiv.

Verdenshagen

Verdenshagen har over 80 flerårige matplanter fra hele verden, en samling av over 100 forskjellige frukt, bær og nøttetrær og en demonstrasjons hage for
grønnsaker som kan dyrkes i Trøndelag.

Kultur og Natur

Vi ønsker å være en naturlig arena for utendørs kunst og andre kulturelle prosjekt. Hagen er så en viktig plass for formidling av kultur så vel som natur. Det finnes mange muligheter å holde workshops, eller bare utvikle egne hobbyer. Vi tilrettelegger for biologisk mangfold, som vil være til nytte for oss som dyrker, men som også vil være en grønn korridor, i en tid der urbanisering er i fokus.

Biologisk mangfold og bærekraft

Alle deler av felleshagen er designet for å fremme biologisk mangfold. Vi har tilrettelagt for insekter, fugler og andre små dyr. Vi registrerer det vi finner av artsmangfold i artsobservasjoner.no. På den måten kan vi enkelt følge med på utviklingen av det biologiske mangfoldet i hagen over tid.

No comments.