Befaring i felleshagen

Befaring i felleshagen

Befaring i felleshagen

På fredagen hadde vi besøk av Jurgen Wegter i felleshagen. Han eier en gård med slåtteeng i Vanvikan, og var på befaring for å gi oss tips og råd om hvordan vi kan tilrettelegge for det biologiske mangfoldet enda mer.

I løpet av besøket kunne felleshagen briljere med å vise fram noen arter:

1 åkerhumle , 1 markhumle, 2 stk lys jordhumle (alle var dronninger)

1 hagesandbie

1 neslesommerfugl pluss en mulig rapssommerfugl

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *