Våre prosjekter

Våre prosjekter

KVANN og Schübelers Hager

Foreningen KVANN (Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge) jobber både med bevaring av gamle norske nytteplanter og for større mangfold av matplanter i Norge i et matvareberedskaps perspektiv.

Oldemorshagen

I nederste hjørnet av felleshagen har vi etablert Oldemorshagen. Denne hagen ble til for å vise fram gamle hageplanter og ta vare på vår grønne kulturarv.

No comments.