KVANN og Schübelers Hager på Være

KVANN og Schübelers Hager på Være

Foreningen KVANN (Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge) jobber både med bevaring av gamle
norske nytteplanter og for et større mangfold av matplanter i Norge i et matvareberedskaps
perspektiv. I Felleshagen Væres Venner har KVANN Trøndelag plantet opp en Verdenshage med over
160 flerårige matplanter fra hele verden, en samling av over 230 forskjellige frukt, bær og nøttetrær
og en demonstrasjons-/bevarings-hage for grønnsaker som kan dyrkes i Trøndelag. Væres Venner er
tilknyttet Schübelers Hager (tidligere Schübelers Nettverk), hager over hele Norge til lokal inspirasjon
og bevaring (se mer nedenfor og på Schübelers Nettverk).

Dronebilde av felleshagen våren 2022; Verdenshagen er den store sirkelen helt til venstre; alléen grenser mot nord og består av en del eldre trær (ask og spisslønn); Bildet: Dan Smith
Verdenshagen sommeren 2022 består av over 160 flerårige grønnsaker arrangert geografisk hvor midtpunktet representerer Nordpolen (og verdens fjellområder). Bildet: Dan Smith

Vi har oppsummert prosjektene og plantesamlingene hos Være Venner under følgende temaer. Klikk
på lenkene for å lese mer:


Frederik Christian Schübeler: en stor inspirasjon for oss på Være

Frederik Christian Schübeler (1815-1892) skrev en rekke populære skrifter om hagedyrkning, slik som Havebog for almuen (1856), Kjøkkenhaven: dens Brug og Nytte i Husholdningen : et Skrift for Folket (flere utgivelser mellom 1865-1885) og Frøavl-i-Norge (1889). Vi kan fortsatt lærer mye fra det han skrev i disse bøkene og andre bøker om et stort mangfold av det han kalte Økonomiske planter. Han var bestyrer av universitetets botaniske hage og museum på Tøyen fra 1866. Schübeler var særlig opptatt av å lære vanlige folk å dyrke verdifulle planter som skapte inntekt. Grunnlaget til hans råd ble gjort gjennom utprøving på Tøyen og i hans frivillig forsøksnettverk (primært prestegårdshager over hele landet) og hans reiser lengre sør i Europa. Slik som KVANN i dag var han opptatt av fornyelse i hage- og landbruk og mot en større selvforsyningsgrad. Kunnskap om et mangfold av planter og hva som kunne dyrkes hvor var sentralt i dette arbeidet og er også sentralt i arbeidet organisert gjennom Schübelers Hager.

Kjøkkenhaven: dens Brug og Nytte i Husholdningen (forsidene fra 1865 og 1885).

Å tilegne oss kunnskap om et mangfold av matplanter som kan dyrkes i Midt Norge er hovedmålsetning for oss i KVANN Trøndelag og Væres Venner. Vi er både opptatt av forsøk på nye arter som er lite brukt tidligere i Norge, forsøk på klimatilpassede konvensjonelle vekster og bevaring av gamle sorter norske nytteplanter (særlig siden de kan være nyttig i fremtidig avling av lokale sorter som vil kreves for å oppnå større lokale og nasjonale produksjon). Vi er blitt klar over at vi bør spise en større grad av vegetarmat og vi jobber særlig med vekster som bondebønner som bør dyrkes i mye større grad og erstatter f.eks. importerte kikerter i populære vegetar-retter som falafel og hummus.

Vi planlegger etter hvert å henvise til det Schübeler skrev om plantene vi dyrker på Være. Gjennom å oppsummere våre erfaringer på denne websiden samt på KVANNs websiden (særlig laugsidene) og gjennom en stadig strøm av besøkende i hagen (hagen er alltid åpen) og gjennom markdager kan vi også forhåpentligvis inspirerer andre til å dyrke et større mangfold av matplanter. Vi dyrker frø av utvalgte planter som deles både lokalt og gjennom KVANN nasjonalt. Vi planlegger også å dele stiklinger og podekvist fra samlingene på Være gjennom KVANN. For å lære mer om Fredrik Schübeler i Store Norske Leksikon trykk her eller i historiebloggen her.

No comments.