Alternative kornsorter

Alternative kornsorter

Væres Venner Felleshagen leier et område som var en kornåker før 2017. Vi har så langt kun dyrket quinoa (Chenopodium quinoa) og den flerårige slektningen stolt henrik (Chenopodium bonus-henricus)
Quinoa-sorten er en tidlig sort som Stephen Barstow har dyrket hjemme i Malvik siden ca 1990. Les mer her. Vi tenker på quinoa som noe nytt, men vår venn Fredrik Schübeler nevner den allerede i 1862 i hans bok Synopsis of the vegetable products of Norway. Han sier at han dyrket quinoa spinach i nærheten av Oslo i flere år. Den ble 1,5-1,8m høy og frøene modnet etter ca. 144 dager.
Vi har også planer om å dyrke en spennende flerårige rug fra USA, «Mountaineer»; se her.

Quinoa «Stephe» dyrket på Være, hengende til tørk med bondebønner

No comments.