Grønnsaker

Vi gjennomfører diverse forsøk på Være på konvensjonelle to-årige grønnsaker både for

  • å prøvedyrke forskjellige sorter av gamle norske grønnsaker
  • å ta vare på gamle sorter gjennom frødyrking
  • å sammenligne og selektere passende sorter av lite brukte arter for å øke kunnskap om  og mangfold av arter som kan dyrkes under norske forhold.


Nedenfor beskriver vi noen av forsøkene vi har gjennomført eller er i gang med på Være. Ta gjerne kontakt med Stephen om du er interessert i å være med på forsøkene (for å dyrke frø av en bestemt sort er det ofte krav om en viss isolasjons avstand mellom blomstrende planter  og da må vi samarbeider med andre).

Bladgrønnsaker

Flerårige kål (Brassica oleracea)

vi har et forsøksfelt med flerårige kål, både gamle sorte som Daubenton og krysninger med moderne kålsorter.

Bilde: Feltet med flerårige kål på Være

Vossakvann «Markusteigen» (Angelica archangelica ssp archangelica v. Majorum)

Vi tar vare på et av linjene av Vossakvann på Være, i Verdenshagen. Det er for tiden 3 dyrkere av Markusteigen  – frøene  fra alle tre dyrkere blir blandet sammen og videresendt til andre i KVANN nettverket som er interessert til bevaring av Vossakvann (det kommer mer om Vossakvann under Verdenshagen og en side om Vossakvann-prosjektet er  under oppbygging på http://kvann.no.

Shungiku, kronkrage (Glebionis coronaria)

Shungiku er en vill ettårig art hjemmehørende i Middelhavslandene som er blitt en viktig grønnsak i Japan. Vi skaffet flere sorter fra den tyske genbanken IPK Gatersleben, både med gule, hvite blomster og fylte blomster (se mer her https://www.edimentals.com/blog/?p=22710)

Røtter, knoller og løk

Gulrot (Daucus carota)

I 2022 dyrket vi sorten Flyaway som var avlet frem for å være uappetittlig for gulrotflue-larvene (vi prøver en sesong til, men i år ble røttene angrepet allikevel). 


Sjalottløk (Allium cepa var. aggregatum)

På 1970-tallet var det fortsatt lokale sorter sjalottløk over hele landet. Heldigvis ble flere av sortene samlet inn og bevart. De siste årene har NIBIO i samarbeid med Anders Nordrum i Valdres jobbet med å rense virus fra de gamle sortene og oppformere dem slik at sjalottdyrking kan igjen taes opp. Anders sendte oss på Være en god del løk våren 2022 og Stephen kan konstatere at det ble den beste avlingen av sjalottløk i mange år. Noen av løkene som dyrkes på Være blir tilbudt KVANN medlemmer som lover å dele videre.

Kepaløk (Allium cepa)

Vi hadde et vellykket forsøk med frøformerte kepaløk av en 50 år gammel norsk sort Lafort og en gammel (1899) sort fra Storbritannia – Ailsa Craig. Avlingen ble like stor som andre sorter startet fra setteløk.

Potet (Solanum tuberosum)

Sammenligning av sortene Sarpo Tominia og Sarpo Mira, begge sene sorter som er veldig sterk mot tørråte.

Storborre (Arctium lappa):

Denne er en viktig rotgrønnsak i Japan hvor det er foredlet frem flere sorter. Vi har et forsøksfelt med flere kultivarer som sammenlignes. Om man la plantene blomstrer er frøene en viktig matkilde for både stillits og grønnfink i Trøndelag. Blomstene er også populære med pollinatorene.


Nepe (Brassica rapa)

Vi har bestilt frø av følgende gamle sorter nepe fra den nordiske genbanken (Nordgen); se listen av sortene som er utprøvd så langt nedenfor.   
“Brunstadnepe” NGB7798
“Budalsnepe” NGB7796
“Gul Finlandsk Lunde” NGB11562
“Gul Finlandsk” NGB11515
“Korova från NV Värmland”
“Kvitmainepe” NGB13842
“Målselvnepe Åsveien” NGB7797
“Målselvnepe Brandhaug” NGB5019
“Målselvnepe Gibostad” NGB5020
“Målselvnepe Petrowskiy” NGB525
“Norsk Elite” NGB20829
“Solanepe” NGB7799
“Svedjerova från NV Värmland” (svedjenepe)
“Gul Finlandsk” NGB11515
“Kvitmainepe Hellerud” NGB 11561
Hensikten var i første omgang å sammenligne sortene her på Være for så å finne ut hvilke sorter vi ønsket å satse videre på og ta vare på ved å dyrke frø. Ut fra resultatene så langt var det bestemt å satse videre på en Målselvnepe Væres Venner stamme ved å dyrke frø av de beste røttene fra de 4 sortene målselvnepe. For nepe er anbefalt isolasjonsavstand ca. 1 km for å unngå krysspollinering med andre Brassica rapa-grønnsaker som inkluderer både pak choi, mibuna, mizuna, sennepsspinat og brokkoli raab.

Vi satser på å dyrke frø av over 20 gode røtter. Vi ønsker også å oppformere sorten Norsk Elite samt Svedjenepen i samarbeid ned Finnskogen-miljø v/ Merete Furuberg som er ny i KVANNs styret. Takk til Agneta Magnusson i Sesam (KVANNs søsterorganisasjon i Sverige) for at hun sendte oss flere frø av sorten Svedjerova från NV Värmland (funnet på andre siden av grensen fra Finnskogen). Vi starter  oppformering av frø av sorten til neste år på Være og i Finnskogen.

Bilde:  Første frøproduksjon av Målselv Væres Venner stamme fra 2022

Kålrot (Brassica napus napobrassica)

Vi har bestilt frø av følgende gamle sorter kålrot fra den nordiske genbanken (Nordgen); se listen av sortene som er utprøvd så langt nedenfor.   
“Bangholm Elite” NGB13800
“Bangholm Vereide” NGB4567
“Olsgård Elite” NGB7794
“Simonette Kvande” NGB10656
“Trøndersk Hylla” NGB10659
“Baggens”
“Rana” NGB7795
“Stenhaug” NGB5017
Vi satser på å dyrke videre de gamle Trønderske sorter på Være: Trøndersk Hylla og Trøndersk Kvithammer.

Sikori (Cichorium intybus)

Det er avlet frem hundrevis av sorter sikori i Italia, et enormt mangfold, både bladsorter og rot-sorter. Noen sorter er også flerårige slik den ville arten som vokser vilt nord til Trøndelag. De siste årene har den blitt vanligere antakelig tilsådd i åkerkantene etter “Tilskudd til soner for pollinerende insekter”. Det er også sorter avlet frem særlig i Belgia og Nederland (Witloof- sortene) som brukes til innedriving fra røttene til julesalat / chicons (bildet) som kan kjøpes på supermarked i Norge. Det finnes også rot-kultivarer som er beregnet bruk som rotgrønnsak og sorter som brukes som kaffeerstatning. Sikori har få skadedyr hos oss og er lettdyrket økologisk i forhold til andre bladgrønnsaker.

Bilde: Røttene av Witloof-sikori «Prezo» og sorten di Soncino beregnet som rotgrønnsak dyrket på Være i 2021.

Sortene Stephen har prøvd i Malvik og Være så langt som er nyttigste er rot-sortene.
I 2021 dyrket vi følgende sorter med frø fra den tyske genbanken IPK Gatersleben:
Radici di Sancino CICH203

Witlof Prezo RZ CICH580

Radici di Chiavara CICH202

Witlof Extra Vroege Mechelse CICH671

Witloof CICH793

Witloof Dobbel Blank CICH61
Vi har satset videre på frøproduksjon av de beste røttene fra samtlige sorter i 2022 på Være mot en Witloof-Være linje (isolert fra andre blomstrende sikori)
En ekstra fordel ved å dyrke sikori frø er at pollinerende insekter som blomsterfluer elsker blomstene og stillitsen spiser frøene vinterstid.

Bilde: Julesalat (chicons) drevet frem fra røttene i Stephens kald kjeller.

Scorsonnerrot (Scorzonera hispanica)

Vi dyrket følgende aksesjoner fra den tyske genbanken IPK Gatersleben, sådd våren 2020 og høstet høsten 2021:

Libochovisky (Tsjekkoslovakia) (SCOR5)

Peter Schwarzer (SCOR3 og SCOR6)

Schwarzwurzel (SCOR 7)

Einjaehrige (SCOR8)

Samt en vill aksesjon fra Alpene fra Bundesgarten Wien

Den tidligste sorten Einjaehrige (ettårige) ga størst utbytte (dette er en sort avlet frem for å høstes i løpet av ett år. Tradisjonelle sorter tar to år før røttene er store nok. Jeg skal dyrke denne på som en flerårig for frøproduksjon. De største røttene fra de andre aksesjoner bortsett fra den ville aksesjonen som som forventet ga de minste røttene er dyrket videre for å undersøke forskjeller i produksjonen av Scorzonera-salat (vårskudd) og Scorzonera blomsterstengler som er søte.

Bilde: Scorzonera røtter høstet på Være etter to år.

Andre forsøk


Jordskokk (Helianthus tuberosum)

Vi har plantet flere sorter i Verdenshagen deriblant Dverg (bare 20 cm høy), Bianca (Russland) og Stampede (North Amerika); NC-202 (en ny Kanadisk sort) og Fuseau

Bete (Beta vulgaris)

Forsøk og sammenligning av forskjellige kultivarer av rødbete, hvitbete , sukkerbete og  mangfold for å vise frem mangfoldet som er avlet frem innenfor denne arten.

Bilde: Bete innhøstet på Være i 2021

Frukter

Bondebønner (Vicia faba)

Også kalt favabønner eller bønnevikke, og er veldig lett dyrket i Trøndelag og burde vært mye mer dyrket og brukt som erstatning for importerte kikerter i vegetarretter som falafel og hummus. Med utgangspunkt i ca 20 sorter bondebønner selekterer vi de beste og tidligste bønnene med forskjellige farger, tegninger og fasong. Bondebønner krysser lett og er dyrket tett på et bed på Være. Med en slik mangfold er genetikken et godt utgangspunkt for andre KVANN medlemmer og andre hager i Schübelers Hager nettverket å selektere sin egen lokal «grex» som deles lokalt i Schübelers ånd!

Vi også selekterer for tidlighet på Være, noe som kan være en fordel i Nord Norge og i fjellet. Med utgangspunkt i tidlige engelske sorter som Express er dette de første bondebønnene vi sår på Være ofte tidlig i April. De første belgene som modnes tar vi vare på som neste års frø.
Ellers sår vi bondebønner i flere omganger frem til slutten av mai for å forlenge sesongen med ferske bønner.

Bilde: Bondebønner-grex 2022 fra Være (frø som blir dyrket videre i 2023

Erter (Pisum sativum)

Vi dyrker en rekke gamle norske og svenske sorter (forskjellige hvert år) samt noen «edimental» sorter – Engelske Purple Podded, Salmon Flowered og Carlin Pea – rundt 30 sorter til sammen.

Bilde: Mangfold av erter på Være og (til høyre) en nydelig gammel engelsk Crown Pea – Salmon Flowered

Andre forsøk

Squash
Frilandstomat
(det ble gjennomført forsøk med 7 tidlige sorter sommeren 2022 – Ola Polka, Aztec Yellow, Tung från Sibirien, Pigmeo Rød, 42 days, Polar Baby og Sweet ‘n’ neat – vi var særlig imponert over at de første frukt hos 42 days modnet 21. august i en kjølig Trønder-sommer etterfulgt av Sweet ‘n’ neat; vi plantet mot en lav mur av stein for å magasinere varmen og skape et lokalt klima)

Andre plantedeler

Reddik (Raphanus sativus)

Reddik skal først ha blitt domestisert i Kina for de umodne frøkapselene; de kjente reddik-rot sortene ble avlet frem mye senere. Det finnes fortsatt noen av de gamle sorter som feks. den engelske Rat’s Tail Radish som vi prøvde for første gang i 2022. Denne blomstret over flere måneder og produserte store mengder med frøkapsler og samtidig var blomstene populær for diverse pollinatorer.

No comments.