Insekt- og fuglevennlige planter

Insekt- og fuglevennlige planter

Et av grunnpillarene på Være skal være å tilrettelegge alle deler for å fremme det biologiske mangfoldet for både insekter, fugler og andre små dyr. Vi registrerer det vi finner av artsmangfold i Artsobservasjoner og på den måten følger med på utviklingen over tid. Parsellholdere dyrker økologisk og flere er permakultur inspirert. Hagen som er på 5,5 mål, med muligheter for utvidelser, blir sett på som en stor skogshage om noen år!


Mange av de flerårige matplantene i Verdenshagen er veldig populære blant pollinatorene under blomstring (feks. Vossakvann) og er derfor dobbelt viktig.

Vi bruker følgende begrep:
Edimental (edible og ornamental; prydsaker)
Edi-ento-mental (spiselig, pryd og god for insektene)
Ento-mental (prydplanter som også er populære med pollinerende insekter)

Vi har plantet en god del entomentals i hagen, deriblant Buddleja davidii (sommerfuglbusk): Populære med dag- og nattsommerfugler; blomsterfluer osv. Stjerneskjerm (Astrantia) og hjortetrøst (Eupatorium cannabinum) og Sanguisorba begge populære med humler og blomsterfluer.

Admiral og gulfotdronefluer (bildet ovenfor) og h⁠vitbåndet humleblomsterflue (bildet til høyre) på sommerfuglbusk på Være i 2022.


No comments.