Nøttetrær

Valnøtt

Stephen har hatt en snart 20-år gammel mandsjurvalnøtt (Juglans mandschurica) i hagen sin i Malvik som begynte å produsere nøtter kun 10 år gammel; han har også prøvd smørvalnøtt (Juglans cinerea), svartvalnøtt (Juglans nigra), shagback hickory (Carya ovata) og ekte kastanje (Castanea sativa). Sistnevnte blomstret for første gang i år (14 år etter planting). Ingen av trærne har fått frostskade. Trærne har egentlig ikke nok plass i Stephens hage og derfor er de flyttet til Være. En over 200 år gammel ekte valnøtt (Juglans regia) finnes på Frosta Prestegård (se bilde nedenfor), et tre Schübeler kjente til (se bilde nedenfor) og noen unge trær bærer nøtter hvert år i en privathage ikke langt fra Være, på Ranheim. Valnøtt-trær er ellers kjent i Levanger og Steinkjer (se artskart). Derfor er det gode muligheter for at valnøtt vil klare seg i hagen på Være.

Carya laciniosa, shellback hickory (Fra Boston, USA) (frøformert)

Carya illinoinensis, pecannøtt “Northernmost provenance” (frøformert)
(Fredrik Schübeler kjente til Juglans alba som skal være Carya alba på den ytterste kysten av Trøndelag)
Castanea sativa “Marigoule”, ekte kastanje (fra Efferus)
Juglans ailantifolia; Japanvalnøtt (frøformert fra Tøyen; kan være et hybrid)
Juglans ailantifolia var. cordiformis “Large”; hjertevalnøtt (Feral Farm, Washington State, USA) (frøformert)
Juglans cinerea; smørvalnøtt (frøformert fra Tøyen)
(Fredrik Schübeler kjente til en smørvalnøtt på den ytterste kysten av Trøndelag)

Juglans regia “Bright Pit”, ekte valnøtt

Juglans regia “Broadview”, ekte valnøtt

Juglans regia “Loiko”, ekte valnøtt

Juglans regia “Svend” ekte valnøtt,  (fra et tidligbærende tre i Danmark; fra Knut Poulsen) (frøformert)

Juglans regia “Rommetveit på Stord”, ekte valnøtt (fra KVANN medlem David Woodland som fant et tre med store nøtter; frøformert)
Juglans nigra; svartvalnøtt (Fra KVANN medlem Geir Flatabø i Ulvik og fra Wisconsin, USA; begge frøformert)

Fra Fredrik Schübelers (1862) Synopsis of the vegetable products of Norway; her kan vi lese at han kjente til Frosta-treet!
Fra Fredrik Schübelers (1879) Væxtlivet i Norge : med særligt hensyn til plantegeographien; gir flere detaljer og en tegning av Frosta-treet som var 9m høy i 1877.

Hassel

Stephen har dyrket en storfruktet hassel, Corylus maxima “Zellernød” i sin egen hage i over 30 år. Ellers er det en god del villhassel i hagen og omkringliggende områder, kanskje de beste bestandene av vill hassel i Malvik kommune. Vill hasselnøtter var tidligere plukket til jul i dette området. Det er også noen hasseltrær langs bekken øst for felleshagen. Vi har plantet en rekke storfruktete hassel – Halleske Kjempe, Prolific Filbert, Cosford og Lambert Filbert (kjøpt fra efferus.no med støtte fra KVANN) samt en frøformert Kent Cob. Vi har også en rødbladet hassel (sannsynligvis Corylus maxima). Det er også plantet et par ville hassel fra Malvik som skal være god til pollinering av de andre sortene. Bilde til venstre: Hannblomst av Hassel på Være

Schübeler nevner bruk av hassel som lysthus slik man finner i hagen ved Hurdal Prestegård (et av hagene i Schübelers Hager). I boken Levende Gjærder i Norge fra 1890 anbefaler han hassel på den måten: «Nytte ved at bryde Stormens Magt, men også ved at give en aarvis og ikke uvæsentlig Indtægt» (inntekt fra nøttene og som tønnebånd). På Være har vi allerede fått de første nøttene på sorten Cosford på et ca. 5 år gammelt tre. Dette stemmer med Schübelers erfaringer at man kan få nøtter på frøformerte hassel etter kun 5-6 år. I samme bok nevner Schübeler at hassel vokser nord til Steigen Prestegjeld i Nordland hvor den ofte gir moden frukt og kan nå en høyde på 4,4 m. Steigen Prestegård er med i Schübelers Hager i dag!

Bilde til høyre: Hunnblomst av Hassel på Være  

Edelkastanje

Vi prøvedyrker også ekte kastanje (Castanea sativa) på Være. Stephen har en 14 år gammel tre som blomstret for første gang i år (se https://www.edimentals.com/blog/?p=30432). Den fryste litt tilbake de første årene men har klart seg overraskende bra gjennom en ganske hard vinter for 10 år siden når jorda frøs helt ned til fjellet i flere måneder med lite snødekke. Det er sorten Marigoule som er plantet på Være. Vi hadde en til som ikke klarte seg frem til planting. Vi ønsker å skaffe oss en til.
Castanea dentata (American chestnut) har vi også lyst å plante. Det finnes et tre på Ringve Botaniske Hagen som blomstrer hvert år, men er selv-inkompatibel så blir det ingen nøtter. Vi har spirt nøtter, men frøplantene har vokst dårlig. Det viser seg at denne arten er en surjordsplante og vil gjerne har god drenering. Det har vi dessverre ikke på Være. I Norges Væxtrige : et Bidrag til Nord-Europas Natur- og Culturhistorie (1886) oppsummerer Schübeler hans erfaringer med ekte kastanje og nevner store trær på Rosendal og Balestrand (Vestland) som fortsatt finnes. Derimot den største han kjente til ved Lillesand er sannsynligvis borte i dag. Han ellers forteller at han har sett denne arten plantet nord til Kristiansund, men den sliter å få modne frukter så langt mot nord.

Bilde:  Castanea sativa i blomst I Malvik sommeren 2022

No comments.